نهێنی

 • ماڵی سێبەرەکان

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • ناتسومێ کتێبی هاوڕێکان

  2008 سەیرکردنی زنجیرە
 • دوانەی دێکر! دۆگ و کیریل

  2018 سەیرکردنی زنجیرە
 • لێکۆڵەر کۆنان: تاریکترین کابوس

  2016 سەیرکردنی فیلم
 • دڕندە

  2004 سەیرکردنی زنجیرە
 • مۆنۆنۆکێ

  2007 سەیرکردنی زنجیرە
 • یارییەکەی داروین

  2020 سەیرکردنی زنجیرە
 • شێت: چاخی زێڕین بەشی سێیەم

  2013 سەیرکردنی فیلم
 • شێت: چاخی زێڕێن بەشی دووەم

  2012 سەیرکردنی فیلم
 • شێت: چاخی زێڕین بەشی یەک

  2012 سەیرکردنی فیلم