خەیاڵی

 • ئیرۆدوکو: جیهان لەناو ڕەنگەکان

  2018 سەیرکردنی زنجیرە
 • چارەنوسی تاکتی میوزیکژەن

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • ماڵی سێبەرەکان

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • برایەتی: کۆتا خەیاڵی پانزەیەمین

  2016 سەیرکردنی زنجیرە
 • فێنا: شازادەی چەتە

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • دوانەی دێکر! دۆگ و کیریل

  2018 سەیرکردنی زنجیرە
 • تۆماری راگنارۆک

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • درکپێکردنی کۆد: پاسەوانی دووبارە لە دایکبوونەوە

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • خزمەتگوزاری گەیاندنی کیکی

  1989 سەیرکردنی فیلم
 • بڵیچ

  2004 سەیرکردنی زنجیرە