ئەکشن

 • چارەنوسی تاکتی میوزیکژەن

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • برایەتی: کۆتا خەیاڵی پانزەیەمین

  2016 سەیرکردنی زنجیرە
 • فێنا: شازادەی چەتە

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • دوانەی دێکر! دۆگ و کیریل

  2018 سەیرکردنی زنجیرە
 • تۆماری راگنارۆک

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • هێرش بۆ سەر زەبەلاحەکان: کچە ونبووەکان

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • بڵیچ

  2004 سەیرکردنی زنجیرە
 • کۆد گیاس: شۆرشی لولوش

  2006 سەیرکردنی زنجیرە
 • ئەو کاتەی کە دروستکرامەوە وەک سڵایمێک

  2018 سەیرکردنی زنجیرە
 • پەیمانگای پاڵەوانان: دوو پاڵەوانەکە

  2018 سەیرکردنی فیلم