سەرکێشی

 • چارەنوسی تاکتی میوزیکژەن

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • برایەتی: کۆتا خەیاڵی پانزەیەمین

  2016 سەیرکردنی زنجیرە
 • فێنا: شازادەی چەتە

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • دوانەی دێکر! دۆگ و کیریل

  2018 سەیرکردنی زنجیرە
 • بایەک بەناوی ئەمنێژیا

  1990 سەیرکردنی فیلم
 • تۆماری راگنارۆک

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • لێکۆڵەر کۆنان: تاریکترین کابوس

  2016 سەیرکردنی فیلم
 • هێرش بۆ سەر زەبەلاحەکان: کچە ونبووەکان

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • خزمەتگوزاری گەیاندنی کیکی

  1989 سەیرکردنی فیلم
 • بڵیچ

  2004 سەیرکردنی زنجیرە