زانستی خەیاڵی

 • بۆ هەمیشەییت

  2021 سەیرکردنی زنجیرە
 • یادەوەرییە پلاستیکیەکان

  2015 سەیرکردنی زنجیرە
 • یارییەکەی داروین

  2020 سەیرکردنی زنجیرە
 • گەڕانەوە بۆ: سفر -دەسپێکردنی ژیان لە جیهانێکی تر-

  2016 سەیرکردنی زنجیرە
 • سوپەر دراگۆن بۆڵ هیرۆس

  2018 سەیرکردنی زنجیرە
 • پاتێمای هەڵگەڕاوە

  2013 سەیرکردنی فیلم
 • کاوبۆی بیپۆپ

  1998 سەیرکردنی زنجیرە
 • نوقووم بونی ژاپۆن

  2020 سەیرکردنی زنجیرە
 • نێڤەرلاندی پەیمانپێدراو

  2019 سەیرکردنی زنجیرە
 • هێرش بۆ سەر زەبەلاحەکان: بێ پەشیمانی

  2014 سەیرکردنی زنجیرە