2017

 • هیوای هیچەکان

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • درکپێکردنی کۆد: پاسەوانی دووبارە لە دایکبوونەوە

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • هێرش بۆ سەر زەبەلاحەکان: کچە ونبووەکان

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • یاری پاشا

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • ئەشقەکەمان هەمیشە ١٠ سانتیمەتر دوور بووە

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • قەڵای خوێنمژەکە

  2017 سەیرکردنی زنجیرە
 • بۆروتۆ: نەوەکانی داهاتووی ناروتۆ

  2017 سەیرکردنی زنجیرە